Numer 4/2021 magazynu dla marketerów i sprzedawców w branży deweloperskiej od Nieruchomosci-online.pl jest już dostępny. Na jego łamach tym razem sporo miejsca poświęcamy reagowaniu na zmiany.

Wiosną 2020 r., w czasie, kiedy nikt nie wiedział, jak pandemia wpłynie na rynek, portal Nieruchomosci-online.pl przeprowadził pierwsze badanie, w którym ponad 500 pośredników w obrocie nieruchomościami podzieliło się swoją oceną sytuacji i przewidywaniami na przyszłość. Odpowiedzi, które co kwartał portal zbierał od biur i agentów nieruchomości, stały się najbardziej aktualnym i rzeczywistym obrazem sytuacji, jaka panuje na rynku, i wartościowym materiałem, po który sięgały media. Widząc ogromny potencjał w badaniu, w połowie 2021 r. Nieruchomosci-online.pl do projektu zaprosił ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z którymi opracował algorytm indeksu obrazujący nastroje panujące wśród jego uczestników. Następnie nad Indeksem Nastrojów Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (INPON) patronat medialny objęła Polska Agencja Prasowa.

W październiku 2021 r. podczas konferencji został przedstawiony raport z badania oraz wartość indeksu INPON, a także zostały omówione wyniki z przedstawicielami: organizacji zrzeszających pośredników, PZFD, mediów, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Fundacji KIGS oraz Grupy ANG. Rozmawiano o aktualnej sytuacji oraz o trendach, które będą kształtowały rynek nieruchomości, zarówno o czynnikach ekonomicznych, jak i społecznych oraz o ich wpływie na wartość indeksu.

W tym numerze przybliżamy deweloperom Indeks Nastrojów Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (INPON) oraz podsumowujemy debatę na temat aktualnej sytuacji i trendach na rynku nieruchomości.

Magazyn w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie na stronie inmag.pl.

W numerze 4/2021:

MARKETING.

Nastroje w branży nieruchomości. Podsumowanie debaty o czynnikach wpływających na rynek

Segmentacja grup docelowych. Jak personalizować przekazy i targetować kampanie?

Efekt premium skupiony w jednym metrze

Radio buduje sprzedaż

SPRZEDAŻ.

6 kluczowych błędów przy współpracy dewelopera z pośrednikami

Social selling w branży nieruchomości. Trzy strategie, których możesz użyć

Dział sprzedaży szyty na miarę

TRENDY.

Sygnały zmian. Rozmowa z Małgorzatą i Piotrem Wasyluk 

Współdzielenie jest eko

Jak kompleksy wielofunkcyjne zmieniają miasta

Co z tą ekologią?

Deweloperska hossa trwa