Po raz siódmy przedstawiamy Państwu wyniki z badania nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm w Polsce. Raport zawiera analizę sytuacji w I połowie 2016 r. wraz z prognozami na II połowę 2016 r.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2016 r. na 1100 mikroprzedsiębiorcach, reklamujących się za pośrednictwem portalu Firmy.net. Wyniki badania opracował Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB.

Celem cyklicznie przeprowadzanego badania jest przedstawienie sytuacji firm z najliczniejszego sektora polskiej gospodarki wraz z analizą czynników, które na nią wpłynęły.

Ankietowani przedsiębiorcy oceniają zmiany, jakie nastąpiły w głównych obszarach ich działalności, m.in. poziom cen, poziom sprzedaży, poziom zatrudnienia, odczuwana pozycja na rynku oraz prognozują przyszłe spadki lub wzrosty.

W raporcie m.in.:
* Jak przedsiębiorcy oceniają obecną i przewidywaną sytuację swoich firm?
* Która branża traci, a która zyskuje w 2016 r.?
* Jak sektor MMŚP wpływa na rynek pracy?
* Dlaczego zaufanie do rządu osiąga tak niski poziom?
* Których zmian gospodarczych przedsiębiorcy obawiają się najbardziej?

Informacje o badaniu:
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone po raz siódmy w czerwcu 2016 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1100 przedstawicieli małych firm (47,1 proc. firm jednoosobowych, 46,1 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 6,8 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową ? 65,5 proc., 17,9 proc. ? handlową, 11,1 proc. ? budowlaną, 4,9 proc. ? przemysłową, a 0,6 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.

PEŁEN RAPORT DO POBRANIA:

http://www.firmy.net/raporty/nastroje-gospodarcze-wsrod-malych-firm-w-czerwcu-2016-r.html

Wszystkie raporty znajdują się na stronie: www.firmy.net/raporty/